Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 1420/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                    Dnia 27 października 2017 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Patrycji Wieszkuckiej

przeciwko Formacji EU Ireneusz Krzyżanowski i Formacji Management sp. z o.o. w Zabrzu

o zapłatę

 

postanawia:

 

odrzucić pozew w stosunku do Formacji EU Ireneusz Krzyżanowski.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 09:34:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 661/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 27 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Bartosza Mainki

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa ENEA S.A. w Poznaniu

przeciwko Anecie Kolasińskiej-Zielińskiej

o zapłatę

 

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 09:32:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 73/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 09:00:00

POSTANOWIENIE

  Dnia 30 października 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Małgorzaty Burnat

z udziałem Julii Burnat, Łukasza Burnat, Joanny Burnat i Barbary Burnat

o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Burnat

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 09:30:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 916/17 upr

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 09:00:00

POSTANOWIENIE

            Dnia 03 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 03 listopada 2017 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Arturowi Kulikowi (Kulik)

o zapłatę

 

postanawia

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 09:27:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 544/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 09:00:00

POSTANOWIENIE

         Dnia 30 października 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu  30 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Łukasza Ochman i Marcina Ochman

przeciwko Teresie Borzymowskiej (Borzymowska)

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 09:21:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 724/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 09:00:00

POSTANOWIENIE

     Dnia 30 października 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu  30 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Łukasza Ochman i Marcina Ochman

przeciwko Teresie Kapuścińskiej (Kapuścińska)

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 09:18:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1127/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 08:00:00

POSTANOWIENIE

      Dnia 30 października 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak  

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 roku w Zabrzu

sprawy z wniosku  Wioletty Kaźmierczak

z udziałem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie, Pauliny Skarbek, Marzeny Skarbek i Piotra Skarbek

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku

 

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2017-11-22 08:49:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2662/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 08:00:00

POSTANOWIENIE

    Dnia 23 października 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Waldemarowi Jagiełło, Klaudii Jagiełło i Kamili Jagiełło

o zapłatę

 

postanawia:

  1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 września 2016 co do pozwanej Klaudii Jagiełło,
  2. zawiesić postępowanie co do pozwanej Klaudii Jagiełło.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 08:37:10 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 994/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w składzie :

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Marka Dybowskiego i Tomasza Bachura

przeciwko Grażynie Chruściel

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 §1 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 08:35:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 265/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-23 08:00:00

POSTANOWIENIE

    Dnia 30 października 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu  30 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu

przeciwko Sebastianowi Książek

o zapłatę

 

postanawia:

 uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 31 stycznia 2017 roku, co do Sebastiana Książek,

  1. zawiesić postępowanie przeciwko pozwanemu Sebastianowi Książek,
  2. oddalić wniosek powoda w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 31 stycznia 2017 roku, co do Sebastiana Książek.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2017-11-22 08:32:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1060/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-22 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa RRM Ltd z siedzibą na Malcie

przeciwko Romanowi Dacie (Data)

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 08:29:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 583/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-22 13:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                        Dnia 10 listopada 2017 roku

 

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu  10 listopada 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

sprawy z powództwa Debacom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Andrzejowi Boczkowskiemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-22 08:26:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 583/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-22 13:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                        Dnia 10 listopada 2017 roku

 

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu  10 listopada 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

sprawy z powództwa Debacom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Andrzejowi Boczkowskiemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-21 13:57:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2455/15

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-22 13:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

             Dnia 10 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 10 listopada 2017 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa EQUES DEBITUM  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjnego w Gdańsku

przeciwko Markowi Leduchowskiemu

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(piobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-21 13:53:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1537/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-12-22 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Daniela Gieraka

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Łukaszowi Chmurze

o zapłatę

postanawia:

  1. Uchylić nakaz zapłaty z dnia 12 maja 2017 roku;
  2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-11-21 13:51:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 10 234
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry