Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Nc 98/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-22 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Telemedycyna Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą 
w Katowicach

przeciwko Janinie Marton

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 lutego 2017 roku;
 2. odrzucić pozew.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-09-22 08:54:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 808/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-19 14:00:00

POSTANOWIENIE

            Dnia 11 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu

przeciwko Mariuszowi Burnatowi (Burnat) i Dariusza Szmacińskiego (Szmaciński)

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 marca 2017 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-19 14:54:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2628/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-19 14:00:00

POSTANOWIENIE

        Dnia 11 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Danucie Korykorze (Korykora)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-19 14:52:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 386/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-19 09:00:00

POSTANOWIENIE

    Dnia 15 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Stefanowi Kałużnemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-19 09:02:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 909/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 13:00:00

POSTANOWIENIE

         Dnia 11 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa TAKTO Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Weronice Kozłowskiej (Kozłowska)

o zapłatę

 

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 marca 2017 roku;

zawiesić postępowanie w sprawie

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 13:06:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 398/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

POSTANOWIENIE

  Dnia 11 września 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Revenue Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Sławomirowi Kurkowskiemu (Kurkowski)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 marca 2017 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 12:00:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 768/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                               Dnia 11 września 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Sylwii Krzemińskiej (Krzemińska)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 8 marca 2017 roku;
 2. zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:56:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 778-17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2017 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Joannie Litarowicz

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:52:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 778/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

POSTANOWIENIE

             Dnia 11 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie

przeciwko Dariuszowi Kalecie (Kaleta)

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 marca 2017 roku;
 2. zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:50:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 286/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie

przeciwko Andrzejowi Łaszkiewiczowi (Łaszkiewicz)

o zapłatę

postanawia: odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:46:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 729/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Marcinowi Iwanowi (Iwan)

o zapłatę

postanawia:

 1. Oddalić wniosek powoda o nadanie nakazowi zapłaty z dnia 6 marca 2017 roku, sygn. akt I Nc 729/17 klauzuli wykonalności;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:44:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3239/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank S. A. we Wrocławiu

przeciwko Rucie Kapuścińskiej (Kapuścińska)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:42:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2774/16

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank S. A. we Wrocławiu

przeciwko Barbarze Kos

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:40:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 667/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Bartoszowi Istelskiemu (Istelski)

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:36:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 568/17

Termin zakończenia publikacji: 2017-10-18 11:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Agnieszki Monikowskiej-Bieli

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku w Zabrzu

z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Sebastianowi Dworaczkowi (Dworaczek)

o zapłatę

postanawia:

 1. umorzyć postępowanie;
 2. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 lutego 2017 roku;
 3. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2017-09-18 11:32:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 8 741
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry