Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Nc 5546/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 09:00:00

POSTANOWIENIE

                        Dnia 11 stycznia 2018r.

 Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Katarzyny Popławskiej

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko: Annie Masternak

o: zapłatę

 

  postanawia

 zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art.177§ 1 pkt 6 kpc 

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 09:10:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 2592/15

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 08:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 Dnia 9 stycznia 2018 r.

 Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Katarzyny Popławskiej

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Janusza Zdybskiego i Mai Zdybskiej

przeciwko: Rafałowi Powierskiemu

o: zapłatę

  postanawia:

 umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:27:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Co 1468/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 08:00:00

POSTANOWIENIE

 Dnia 26 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

rozpoznał sprawę z wniosku Kancelarii Bielawski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej we Wrocławiu

przeciwko Joachimowi Ogan i Gabrieli Ogan

o wyjawienie majątku

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:25:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 193/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-21 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

 Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

 po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2018 roku

sprawy z wniosku Banku BPH S.A. w Gdańsku  

przy udziale Marii Śmieji (Śmieja), Wojciecha Śmieja, Ewy Hylbryk i Barbary Siczek

o stwierdzenie nabycia spadku po Ludwiku Śmieji (Śmieja)

 

postanawia

 u m o r z y ć   p o s t ę p o w a n i e .

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:22:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 109/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 08:00:00

POSTANOWIENIE

 Dnia 23 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marii Widery

z udziałem Marcina Makselon, Grzegorza Greifa, Maksymiliana Makselon, Eugeniusza Makselon, Herberta Makselona, Bożeny Kowalczyk, Genowefy Greif, Małgorzaty Greif, Izoldy Greif, Beaty Kłosowskiej (poprzednio Greif)

o zasiedzenie

 postanawia

 umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:20:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Co 721/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-21 08:00:00

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                            Dnia 3 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Magdalena da Silva Tavares

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 stycznia 2018 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku  Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

z udziałem Tomasza Ziółkowskiego

o wyjawienie majątku

 

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:17:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 1240/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-21 08:00:00

Postanowienie

 Dnia 01 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Mariusza Śladkowskiego

po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EQUES DEBITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Gdańsku

przeciwko Sonii Waletzke (Waletzke)

o zapłatę

 

Proszę o wywieszenia na 1 miesiąc.


postanawia

 zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 par. 1 pkt 6 kpc).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:15:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 478/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2018 roku

 

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa „Debacom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu 

przeciwko Rafałowi Szeląg

o zapłatę

 

postanawia

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:12:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 2507/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-23 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 roku w Zabrzu na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Michałowi Strzyszcz

o zapłatę

 

postanawia:

 zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:10:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 2889/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2018 roku

  Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko  Lucynie Zabrzańskiej

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:04:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 449/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 08:00:00

POSTANOWIENIE

 Dnia 19 stycznia 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie

przeciwko Gabrieli Wiśniewskiej 

o zapłatę

 

 postanawia

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:02:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4079/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                  Dnia 9 stycznia 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Małgorzata Trzebieniak

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Mariuszowi Czeredreckiemu

o zapłatę

z urzędu

 postanawia:

 sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w nakazie zapłaty z dnia 30 października 2017 roku w ten sposób, że w miejsce błędnie oznaczonego nazwiska Pozwanego „Czeredecki” wpisać prawidłowe nazwisko Pozwanego „Czeredrecki”.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 08:00:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 376/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-23 07:00:00

POSTANOWIENIE

 Dnia 16 stycznia 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny:

w osobie SSR Lidii Sęk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2018 roku w  Zabrzu

sprawy z wniosku Varsovia Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

z udziałem Przemysława Cieśli

o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Cieśli

 

postanawia:

 umorzyć postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 07:57:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII NC 2895/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-22 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Zabrzu VIII Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Lidia Sęk

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 roku w Zabrzu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa ROOD M. Maksymowicz Spółki komandytowej z siedzibą w Rzeszowie

przeciwko Kazimierze Marchlewicz

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-02-19 07:55:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 6504/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-03-23 07:00:00

POSTANOWIENIE

 Dnia 29 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca SSR Lidia Sęk

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Provident Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Dorocie Urbacz

o zapłatę

 

postanawia:

  1. odrzucić pozew;
  2. zwrócić powodowi opłatę sądową w kwocie 300 (trzysta) złotych zaksięgowaną na koncie sum pod poz. nr 500023692604.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2018-02-19 07:49:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 13 037
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry