Zakończone

D-236-2/19 - Usługa polegająca na wykonaniu prac w zakresie codziennego, kompleksowego utrzymania czystości w budynkach będących w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Zabrzu

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 - Oświawdczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5 - Oświadczenie - o braku zakazu o ubieganie się o zamówienie publiczne

Załącznik 6 - Oświadczenie o nie karaniu

Załącznik 7 - Wykaz usług

Załącznik 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik 9 - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 11 grudnia 2019 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 03.01.2020, 10:43
Dokument oglądany razy: 323
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paulina Korpowska
Publikacja dnia: 03.01.2020, 10:43
Termin: 11.12.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


Do góry