Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 2944/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 05:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vindix Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko Bernardowi Poloczek

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie;
 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 19 października 2019 r.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 07:30:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3698/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 05:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Financial Services Collection Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

przeciwko: Maciej Adamczak

 

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391  § 2 k.p.c.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 07:22:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1925/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-28 05:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                        Dnia 31 marca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska  

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PROFI CREDIT Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku - Białej

przeciwko Pawłowi Jankowskiemu (Jankowski)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 02 grudnia 2019 roku postępowanie zawieszono na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-07-06 07:14:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1440/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 05:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 24 czerwca 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Dorocie Grudzie

 

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 21 maja 2019r
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,
 4. zwrócić powodowi kwotę 50 zł ( pięćdziesiąt złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu z kwoty uiszczonej przelewem pod pozycją 500045087325.

 

 

Oryginał dokumentu- Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 07:06:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2756/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Zabrzu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej  

przeciwko Łukaszowi Dolukowi

o zapłatę      

 

postanawia:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 16 października 2019 roku;
 2. umorzyć postępowanie.  

 

 

 

 

Oryginał dokumenyu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 07:01:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 481/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 21 kwietnia 2020 roku

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Andrzej Dawidowicz

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:57:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 441/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 21 kwietnia 2020 roku

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Piotr Zubel

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:53:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 90/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu

przeciwko Agnieszce Kucharczyk (poprzednio Zwierz)

 

 

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

 

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:48:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 272/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

pozwu Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Anna Pęczak

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:43:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3189/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Dariusz Marcinkiewicz

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie.
 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 31 października 2019r

 

 1.  

 

 

 Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:38:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3362/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 29 czerwca 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2020r

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu Profinet S.A w Tychach

przeciwko Krystynie Drzyzga

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:29:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3283/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Formant sp z.o.o w Opolu

przeciwko Stanisław Kulik

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 §1 pkt 6 kpc)
 2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 14 listopada 2019r.

 

 

 

 

Oryginal dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:22:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 832/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 10:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                             Dnia 26 lutego 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 26 lutego 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Agart Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą               w Jastrzębiu - Zdroju

przeciwko Grażynie Głowickiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

 

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:47:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 666/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 19 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Irenie Głuchy

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 29 stycznia 2020 roku postępowanie zawieszono na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c. i w ustawowym terminie nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:41:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 249/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                           Dnia 19 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Asesor Sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Vindix Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jarosławowi Furtakowi (Furtak)

o zapłatę

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.)

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:34:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 35 226
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry