Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 3362/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 29 czerwca 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2020r

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu Profinet S.A w Tychach

przeciwko Krystynie Drzyzga

o zapłatę

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:29:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3283/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 04:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Formant sp z.o.o w Opolu

przeciwko Stanisław Kulik

o zapłatę

 

postanawia

 

  1. zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 §1 pkt 6 kpc)
  2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 14 listopada 2019r.

 

 

 

 

Oryginal dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 06:22:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 832/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 10:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                             Dnia 26 lutego 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 26 lutego 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Agart Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą               w Jastrzębiu - Zdroju

przeciwko Grażynie Głowickiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

 

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:47:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 666/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 19 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Irenie Głuchy

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 29 stycznia 2020 roku postępowanie zawieszono na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c. i w ustawowym terminie nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:41:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 249/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 10:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                           Dnia 19 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Asesor Sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Vindix Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jarosławowi Furtakowi (Furtak)

o zapłatę

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.)

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:34:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1112/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 10:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 22 czerwca 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Bartosz Mainka 

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Waldemarowi Niesporkowi (Niesporek)

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.),

albowiem powódka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie wykonała
w terminie zobowiązania z dnia 21 stycznia 2020 roku, które to zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 27 stycznia 2020 roku.

 

Oryginał dokumentu  - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:23:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 141/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 10:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 22 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Bartosz Mainka 

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach

przeciwko Andrzejowi Becmerowi (Becmer)

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:15:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 296/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                          Dnia 30 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Małgorzacie Kacicy (Kacica)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 12:01:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 304/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                          Dnia 30 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa T-Mobile Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Kamilowi Hadaczowi (Hadacz)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 355 k.p.c. w zw. z art. 50534 § 2 k.p.c.).

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 11:55:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 601/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 09:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przeciwko Adrianowi Winiarskiemu 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 3 września 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek
o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 11:47:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 705/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-06 09:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 18 czerwca 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 czerwca 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa Alektum Capital II z siedzibą w Zug (Szwajcaria)

przeciwko Danielowi Wallonowi (Wallon)

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. ).

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 11:32:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1071/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-08 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

                        Zabrze, 26 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Liliannie Lupie (Lupa), Andrzejowi Lupie, Grzegorzowi Lupie, Piotrowi Lupa, Danucie Lupie

o eksmisję

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177§ 1 pkt 6 k.p.c..

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2020-07-03 11:11:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 301/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                           Dnia 30 czerwca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa T-Mobile Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Szczepanowi Sikorskiemu (Sikorski)

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 10:55:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1049/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 08:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                            Dnia 1 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa  Janusza Zdybskiego, Mai Reszelewskiej

przeciwko Piotrowi Rakoczy

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

Orygniał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 10:51:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 910/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 06 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w Warszawie

przeciwko Aleksandrze Kurtoglu 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 19 listopada 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek
o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-03 10:38:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 35 313
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry