Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 2018/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 10:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 24 lutego 2020 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Mariuszowi Cieślak

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 8 lipca 2019 r.,
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,
 1. oddalić wniosek o zwrot opłaty od pozwu.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 11:12:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1730/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Kamil Zawada

 

o zapłatę

 

 

postanawia

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 10 czerwca 2019r
 • zawiesić postępowanie

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 11:00:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 90/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa przez Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu

przeciwko Agnieszce Kucharczyk (poprzednio Zwierz)

 

 

o zapłatę

 

 

postanawia

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 15 lutego 2019r
 • zawiesić postępowanie

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 10:48:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 353/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 353/19 toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Więcku (Więcek), synu Jana i Krystyny, zmarłym 4 kwietnia 2017 roku, ostatnio zamieszkałego w Zabrzu.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Opublikowano dnia: 2020-03-04 10:45:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 572/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Zabrze

przeciwko Łukaszowi Juraszek, Anecie Juraszek

 

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do Anety Juraszek

 

 

 

Oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 10:39:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 414/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 09:00:00

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 414/19 toczy się sprawa z wniosku Brygidy Klamki (Klamka) o stwierdzenie nabycia spadku po Paulinie Brylok, córce Leona i Antonimy, zmarłej 27 sierpnia 2001 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

         W skład spadku po ww. wchodzi prawo własności nieruchomości oznaczonych numerami KW GL1Z/00002089/4 oraz GL1Z/00002090/4.

Opublikowano dnia: 2020-03-04 10:28:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2492/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 09:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E                                                                                                        24.02.2020

 

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową LUIZA w Zabrzu

przeciwko Halinie Tuchalskiej – Polus, Wojciechowi Polus

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 18 września 2019r w stosunku do Wojciecha Polus
 2. umorzyć postępowanie w sprawie w stosunku do Wojciecha Polus
 1. oddalić wniosek o cofnięcie powództwa w stosunku do Haliny Tuchalskiej – Polus

 

 

 

Oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 10:22:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1810/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Mateusz Boucek

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 10:15:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2067/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 26 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Radosław Kminikowki w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r.

na posiedzeniu niejawnym w Zabrzu

na skutek pozwu wniesionego przez: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Grzegorz Kowalczyk

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 19 sierpnia 2019 r.,
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,
 4. oddalić wniosek o zwrot połowy opłaty sądowej od pozwu.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 10:08:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2966/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 27 lutego 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku

przeciwko: Kamil Tochowicz

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 5 września 2018 r.;
 2. umorzyć postępowanie;
 3. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 5 września 2018 r.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 09:59:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 293/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 lutego 2020 roku

  

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący sędzia Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku GPM VINDEXUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

z udziałem Alicji Grun, Anety Grun i Izabelli Grun

o stwierdzenie nabycia spadku po Ginterze Grun

  

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 30 kwietnia 2019 roku postępowanie zawieszono     na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony skuteczny wniosek o podjęcie postępowania.

 

                                              

 Oryginal do pobrania:pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 09:55:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1857/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko: Nikola Prus

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie;
 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 28.08.2019 r.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 09:53:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1797/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

przeciwko: Piotr Żurek

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 09:47:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 113/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Bank Handlowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

przeciwko Szymonowi Spisak

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 09:37:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2521/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-04-04 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Zabrze

 

przeciwko Arkadiuszowi Zbrożek, Katarzynie Zbrożek, Magdalenie Zbrożek, Robertowi Zbrożek

 

o zapłatę

 

 

postanawia

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 29 sierpnia 2019r w stosunku do Roberta Zbrożek
 • zawiesić postępowanie w stosunku do Roberta Zbrożek

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-03-04 09:32:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 32 680
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry