Wersja archiwalna z dnia 02.06.2022

Prezes Sądu - SSR Anita Hawranek-Keller

 

Sekretariat Prezesa ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze; parter pokój 24  

tel. 32 37-35-705 fax 32 37-35-709

adres e-mail: administracja@zabrze.sr.gov.pl

Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu wykonuje czynności na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. , poz. 2316) tj.:

 

 

Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 36 535
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 02.06.2022
 
Wydruk z dnia: 26.09.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl