Biuro Obsługi Interesantów (BOI), Czytelnia Akt

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul. 3 Maja 21 zostało powołane z dniem 14.07.2009r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14.07.2009r. o Nr Adm.181-11/09.
Przy Biurze Obsługi Interesanta działa Czytelnia Akt.
Działalność Biura Obsługi Interesanta opiera się na Regulaminie.

Telefony:

32 37 35 831 - dla wydziałów I Cywilny oraz VIII Cywilny
32 37 35 832 - dla wydziałów II Karny oraz V Wykonywania Orzeczeń Karnych
32 37 35 833 - dla wydziałów III Rodzinny, IV Pracy oraz przyjmowanie dowodów rzeczowych

Fax: 32 37 35 830

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną
informacja@zabrze.sr.gov.pl
Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta

Istnieje możliwość składania wniosku o odpis orzeczenia poprzez platformę EPUAP. Wniosek musi zostać podpisany profilem zaufanym. (formularz do pobrania we wzorach druków)

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów (nie dotyczy Wydziału Ksiąg Wieczystych):

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

Biuro Obsługi Interesantów:

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji na temat:

 

Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 09.01.2013
Dokument oglądany razy: 97 164
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 26.02.2018
 
Wydruk z dnia: 25.09.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl