Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzin

Wersja archiwalna z dnia 26.07.2018

Podmiotem realizującym oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Mieście Zabrzu jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Zespół Interwencji Kryzysowej
41-800 Zabrze
ul. Wyzwolenia 7
pokój 7, 12 i 18
tel. (32) 278 56 70
tel. (32) 271 64 31 wew. 59

 

Baza osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województw została zamieszczona w pliku.

 

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

(Pobierz)

Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 03.08.2014
Dokument oglądany razy: 4 183
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 26.07.2018
 
Wydruk z dnia: 15.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl