Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 976/16

opublikowany: 11.08.2022, 08:39
termin zakończenia publikacji: 13.09.2022, 06:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 09 sierpnia 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Magdalena Machorowska

po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2022 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ireneusza Dorożańskiego

z udziałem Marty Jelonek, Andrzeja Jelonka, Piotra Jelonka, Renaty Wysockiej, Grażyny Serafin, Małgorzaty Kostałkowskiej, Pawła Kwaśniewskiego, Henryka Kwaśniewskiego, Barbary Mulawki, Doroty Grimm, Mariana Kwaśniewskiego, Eleonory Czmiel

o stwierdzenie zasiedzenia

 

postanawia:

 

wobec ustalenia następców prawnych Stefana Kwaśniewskiego w osobach uczestników postępowania Henryka Kwaśniewskiego, Grażyny Serafin, Renaty Wysockiej, Barbary Mulawki, Mariana Kwaśniewskiego, Małgorzaty Kostałkowskiej i Pawła Kwaśniewskiego
– podjąć postępowanie w sprawie.

 

Pouczenie

 

Na w/w postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 26.09.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl