Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 292/22

opublikowany: 11.08.2022, 11:39
termin zakończenia publikacji: 14.09.2022, 09:00

Sygn. akt I Nc 292/22

 

POSTANOWIENIE

Dnia 10 sierpnia 2022 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2022 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

przeciwko Markowi Dorabiała   

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

 

 

 

Opublikował: Bożena Kacała

Wydruk z dnia: 26.09.2022 // www.zabrze.sr.gov.pl