Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 2045/19

opublikowany: 28.05.2020, 13:34
termin zakończenia publikacji: 28.06.2020, 11:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie

 

przeciwko Sebastianowi Floryn

o zapłatę

 

postanawia

 

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

 

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl