Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 2998/19

opublikowany: 28.05.2020, 13:56
termin zakończenia publikacji: 28.06.2020, 11:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 27 maja 2020 r.

Referendarz sądowy Radosław Kminikowki w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 r.

na posiedzeniu niejawnym w Zabrzu

na skutek pozwu wniesionego przez: IFA Finance Designated Activity w Dublinie (Irlandia)

przeciwko Andrzejowi Czekaj

o zapłatę

 

postanawia:

 

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 25 listopada 2019 r.,
  2. umorzyć postępowanie w sprawie,
  3. zwrócić powodowi kwotę 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100), tytułem zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu, pomniejszonej o kwotę równą opłacie minimalnej z kwoty zaksięgowanej pod pozycją 500054022591.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl