Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Nc 2963/19

opublikowany: 29.05.2020, 09:50
termin zakończenia publikacji: 29.06.2020, 07:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

27 maja 2020

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020r w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A w Luksemburgu

przeciwko Angelika Smykla

o zapłatę

postanawia:

 

  1. podjąć zawieszone postępowanie
  2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 15 października 2019r
  3. umorzyć postępowanie w sprawie
  4. zwrócić powodowi kwotę 200 zł (dwieście złotych ) tytułem połowy opłaty od pozwu z kwoty uiszczonej przelewem pod pozycją 500052266873,

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikował: Roksana Gąsiorek

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl