Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: INc 3133/19

opublikowany: 02.06.2020, 13:43
termin zakończenia publikacji: 10.07.2020, 11:00

 

 

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Yes Finance S.A. w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Gulc

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 25 listopada 2019 r.,
  2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikował: Agnieszka Butnowska

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl