Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 42/20

opublikowany: 04.06.2020, 08:44
termin zakończenia publikacji: 05.07.2020, 06:00

OGŁOSZENIE

 

         W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 42/20 toczy się sprawa z wniosku Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Pankala, zmarłym w dniu 24 czerwca 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.

         Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikował: Grażyna Mnich

Wydruk z dnia: 10.07.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl