Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm 110-8/18 (asystent sądowy)

asystent sądowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.08.2018, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2018, 15:30
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu

Zarządzenie z dnia 30.07.2018r. (zarzadzenie)

Załącznik nr 1 do zarządzenia -  (załącznik)

Załącznik nr 2 do zarządzenia -  (załącznik)

Kwestionariusz osobowy (kwestionariusz)

Oświadczenia (oswiadczenia)

2018-08-24 - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (pobierz)

Opublikowano dnia: 30.07.2018
Wydruk z dnia: 9.08.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl