Wersja archiwalna z dnia 27.01.2020

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm.-110-3/20

Stażysta (umowa na zastępstwo)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.01.2020, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.03.2020, 15:00
Organizator: Dyrektor Sądu Rejonowego w Zabrzu

Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu - (Pobierz)

Załącznik nr 1 - (Pobierz)

Załącznik nr 2 - (Pobierz)

Klauzula informacyjna - (Pobierz)

Kwestionariusz osobowy - (Pobierz)

Oświadczenia - (Pobierz)

Wyniki I etapu (Pobierz)

protokół z II etapu konkursu (Pobierz)

Opublikowano dnia: 27.01.2020
Wydruk z dnia: 4.04.2020 // www.zabrze.sr.gov.pl