Aktualności

Zarządzenie w sprawie czasu pracy w 2021 roku

Opublikowano: 26.11.2020, 08:05

Zarządzenie Adm.-0181-38/20 z 24.11.2020r. Prezesa i Dyrektora w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w 2021 roku - PobierzInformacja

Opublikowano: 16.11.2020, 11:26

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu

dzień 24 grudnia 2020 roku został ustalony dniem wolnym od pracy.

Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
VIII C 328/2020
Przewodniczący: SSR Magdalena Tavares
09:00, 2021-01-21
Sala nr 225, II-gie piętro, ul. 3 Maja 21 Zabrze
II K 1236/2020
Przewodniczący: SSR Beata Badura
09:00, 2021-01-21
Sala nr 015, Parter, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
IV P 321/2019
Przewodniczący: SSR Bartłomiej Marchlewski
Ławnicy: SSR Beata Klinowska, SSR Stanisław Nosal
09:00, 2021-01-21
Sala nr 127, I-sze piętro, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
II K 1415/2020
Przewodniczący: SSR Magdalena Sikorska
09:00, 2021-01-21
Sala nr 115, I-sze piętro, ul. 3-go Maja 21 Zabrze
VIII Ns 260/2020
Przewodniczący: SSR Ewa Grieger-Gorczyńska
09:00, 2021-01-21
Sala nr 223, II-gie piętro, ul. 3 Maja 21 ZabrzeAdres: ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 37 35 705
Faks: +48 32 37 35 709
e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl

Ochrona: +48 32 37 35 819
Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta:  

Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrza.
Miejsca parkingowe

Przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu od strony ulicy 3 Maja, wzdłuż budynku sądu znajduje się darmowy parking publiczny dla samochodów osobowych, z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych, oraz stojak na rowery przy głównym wejściu do budynku.
Pomoc w dotarciu do sądu osobom niepełnosprawnym

Przy Sądzie dostępne jest jedno publiczne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, o ograniczonej sprawności ruchowej mogą skorzytać z platformy dla niepełnosprawnych, która znajduje się z prawej strony budynku sądu od strony ulicy Bohaterów Warszawskich. Osoby te proszone są o kontakt pod numerem telefonu (32) 37 35 819 w celu przekazania informacji o swoim przybyciu.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

    Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 844 328
Opublikował: Robert Wieczorek
Publikacja dnia: 22.06.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

WAŻNE!

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej i otrzymaniu zaświadczenia o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, NIE WYNIKA TERMIN do złożenia w Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową.
Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.  
Prosimy o korzystanie z systemu E-Płatności, w tym także samodzielnego zakupu e-znaku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.Do góry