Strona główna / Zamówienia publiczne / Podlegające Ustawie

Podlegające Ustawie

D-236-2/18 - POSTĘPOWANIE NA: Usługa polegająca na wykonaniu prac w zakresie codziennego, kompleksowego utrzymania czystości w budynkach będących w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zal. nr 1 - Opis_przedmiotu_zamówienia - sprzątanie

Zal. nr 2 - Formularz_ofertowy

Zal. nr 3 - Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania

Zal. nr 4 - Oświawdczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zal. nr 5 - Oświadczenie - o braku zakazu o ubieganie_się_o_zamówienie_publiczne

Zal. nr 6 - Oświadczenie o nie karaniu

Zal. nr 7 - Wykaz usług

Zal. nr 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa

Zal. nr 9 - Wzór umowy

 

Protokół z otwarcia ofert (pobierz)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pobierz)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 12.12.2018, 13:15
Dokument oglądany razy: 496
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 12.12.2018, 13:15
Termin: 07.01.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


Do góry