Wzory druków - inne

FORMULARZE DOTYCZĄCE OPIEKUNA TYMCZASOWEGO W WERSJACH JĘZYKOWYCH POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ
 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wzor-wniosku-o-zobowiazanie-osoby-stosujacej-przemoc-w-rodzinie-do-opuszczenia-wspolnie-zajmowanego-mieszkania-i-jego-bezposredniego-otoczenia-lub-zakazanie-zblizania-sie-do-mieszkania-i-jego-bezposredniego-otoczenia
WNIOSEK osoby uprawionej o udzielenie pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Wniosek o odpis dokumentu
Wniosek o założenie księgi wieczystej
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - (Prosimy drukować dwustronnie)
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania

Apelacja
Dozór elektroniczny
Oświadczenie do dozoru elektronicznego
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - adwokata - formularz
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - zwolnienie od kosztów - formularz
Pełnomocnictwo - angielskie
Pełnomocnictwo - niemieckie
Pełnomocnictwo procesowe
POZEW - formularz
Pozew o alimenty
Pozew o odszkodowanie (mobbing)
Pozew o podwyższenie alimentów
Pozew o rozwód
Pozew o separację
Pozew o uchylenie/obniżenie alimentów
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
Pozew o wstąpienie w stosunek najmu
Pozew o zapłatę wynagrodzenia
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
SPRZECIW - formularz
Sprzeciw od wyroku zaocznego
Wniosek o odroczenie wykonania kary
Wniosek o ksero/fotografie akt
Wniosek o kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Wniosek o obrońcę z urzędu
Wniosek o odpis orzeczenia
Wniosek o odpis postanowienia spadkowego
Wniosek o odroczenie wykonania kary
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o orzeczenie - wydział IV Pracy
Wniosek o orzeczenie - wydział VIII Cywilny
Wniosek o pełnomocnika z urzędu
Wniosek o postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wniosek o przerwę w wykonaniu kary
Wniosek o sprostowanie omyłki
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Wniosek o udział w sprawie w charakterze oskarżyciela
Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
Wniosek o wgląd do akt
Wniosek o wydanie wyroku łącznego
Wniosek o zatarcie skazania
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka
Wniosek o zgodę na widzenie
Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku
Wniosek o zgodę na separację
Wniosek o zwolnienie od kosztów
Wniosek o zwrot należności za utracony zarobek
Wniosek o zwort kosztów podróży świadka
Zarzuty od nakazu zapłaty - nakazowy
Zaświadczenie o utraconym zarobku
Zażalenie na postanowienie

Wniosek o przyznanie pomocy postpenitencjarnej
Formularze urzędowe na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
Wzór wykazu inwentarza
Oświadczenie PIT 8c

UKR wniosek o ustalenie opiekuna tymczasowego

wniosek o ustalenie opiekuna tymczasowego

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 01.02.2021
Dokument oglądany razy: 10 868
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 13.04.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry