Strona główna / Aktualności

OGŁOSZENIE

Dane w poniższej wiadomości są nieaktualne.
Wiadomość usunięta dnia 03.02.2016

powód: Powielone ogłoszenie
Wróć do strony głównej.
Opublikowano: 03.02.2016, 14:34

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 1175/15 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy Jerzym Wróblewskim, synu Franciszka i Agnieszki, posiadającym numer PESEL 42032504093 zmarłym dnia 20 września 2008 roku w Zachrzycach, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem ul. Szczepaniakowej 28/4 w Zabrzu.
W dniu 11 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.
Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 682
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 03.02.2016, 14:34
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry