Konta bankowe

Dane na poniższej stronie są nieaktualne.
Strona usunięta dnia 17.02.2015

powód: strona zdublowana ze stroną kont bankowych
Wróć do strony głównej.
Dane na poniższej stronie są nieaktualne.
Strona usunięta dnia 17.02.2015

powód: strona zdublowana ze stroną kont bankowych
Wróć do strony głównej.

Sąd Rejonowy w Zabrzu uprzejmie informuje o zmianie nr kont bankowych obowiązujących od dnia 01 lipca 2010r. – Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Podchorążych 1 , 40-043 Katowice.

Poniżej zostały przedstawione aktualne numery kont bankowych (nieaktualne zostały wykreślone):

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe (nr konta pozostaje bez zmian):
  NBP o/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000
 • Zaliczki na wywiad kuratora w sprawach rozwodowych
  Sąd Okręgowy w Gliwicach
  BGK 22 1130 1091 0003 9093 4820 0002

  I. RACHUNKI SUM DEPOZYTOWYCH ( oprocentowane)
  ( dotyczy obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.)

  1. Konto o nr 55 1130 1091 0003 9085 1420 0004 - rachunek sum depozytowych w PLN

  2. Konto o nr 82 1130 1091 0003 9085 1420 0003 - rachunek sum depozytowych ( depozyt otwarty) w walucie USD.

  3. Konto o nr 12 1130 1091 0003 9085 1420 0002 - rachunek sum depozytowych( depozyt otwarty) w walucie EUR.

  II. RACHUNEK SUM NA ZLECENIE w PLN ( nieoprocentowane)
  (dotyczy wpłat zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków, itp. oraz finansowanie ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjne )

  1. Konto o nr 39 1130 1091 0003 9085 1420 0001

  Za powstałe zmiany uprzejmie przepraszamy.


  Dokument z numerami kont można pobrać tutaj.

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 20 604
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 20.09.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry