Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 993/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-23 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2018 roku

 

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w następującym składzie

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko  Bartoszowi Chałasowi (Chałas)

o zapłatę

postanawia: umorzyć postępowanie.

 

oryginał dokumentu - pobierz.

Opublikowano dnia: 2019-02-22 12:43:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 734/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-23 12:00:00

POSTANOWIENIE

     Dnia 21 listopada 2018 roku

 Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Koksztys S.A. z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Wojciechowi Grzybowskiemu (Grzybowski)

o zapłatę

 

postanawia: umorzyć postępowanie.

oryginał dokumentu - pobierz.

Opublikowano dnia: 2019-02-22 12:33:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 863/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-23 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w następującym składzie

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko  Iwonie Kozyrskiej (Kozyrska)

o zapłatę

postanawia: umorzyć postępowanie.

Oryginał dokumentu - pobierz.

 

Opublikowano dnia: 2019-02-22 12:31:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 4157/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 listopada 2018r.

Referendarz sądowy Barbara Kula – Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Adriannie Mirdze

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:28:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 3667/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2018 roku

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu VIII Wydziale Cywilnym

Robert Zubek

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko: Mirosławowi Zajkowskiemu

o zapłatę

 

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:25:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 743/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 grudnia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący ASR Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raportu Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przeciwko Dawidowi Rybce (Rybka)

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:18:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2159/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-28 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 06 listopada 2018 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Debacom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu  

przeciwko Marcie Pawłowskiej-Sołtysik

o zapłatę

 

postanawia:

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 29 maja 2018 r.
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:16:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1010/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I C 1010/18 tutejszego Sądu ustanowiono Patrycję Groeger – pracownika Sądu Rejonowego w Zabrzu -  kuratorem dla reprezentowania nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marty Haratym, ostatnio zamieszkałej w Zabrzu.  Kurator będzie reprezentował pozwaną w sprawie o zapłatę.

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:14:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 703/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 16 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący ASR Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Gracjanowi Mirdze

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:14:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 885/17 upr.

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 28 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz    

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 28 listopada 2018 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  SECUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  InSecura z siedzibą w Warszawie

przeciwko Danucie Dąbrowskiej

o zapłatę

postanawia:

 1. podjąć zawieszone postępowanie;
 2. umorzyć postępowanie;
 3. zwrócić powodowi kwotę 30,00 (trzydzieści  i 00/100) złotych uiszczoną tytułem opłaty od pozwu na konto Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie.

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:12:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 789/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca SSR Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółki Akcyjnej z siedziba w Warszawie

przeciwko Marcinowi Łyżeń

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:10:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 220/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie

Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2018  roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Sebastianowi Iszczyłowiczowi

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:08:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 805/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

P O S T A N O W I E N I E

    Dnia 5 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz    

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 5 listopada 2018 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Irenie Chorzelewskiej, Łukaszowi Chorzelewskiemu, Sebastianowi Chorzelewskiemu

o eksmisję

postanawia:

 1. uchylić postanowienie z dnia 14 września 2018 roku w zakresie dotyczącym pozwanej Ireny Chorzelewskiej i jednocześnie znieść postępowanie w stosunku do tej pozwanej w zakresie czynności od dnia 6 czerwca 2018 roku;
 2. umorzyć postępowanie w stosunku do pozwanej Ireny Chorzelewskiej;
 3. w pozostałym zakresie stwierdzić brak podstaw do zastosowania art. 395 § 2 k.p.c.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:07:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5480/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-03 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 06 listopada 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta  

przeciwko Tadeuszowi Derlatka

o zapłatę

 

 

postanawia:

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 22 stycznia 2018 r.
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:05:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4816/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-02 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2018 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

 

przeciwko Olimpii Golińskiej

 o zapłatę

 

postanawia

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia  4 stycznia 2018r.
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-28 14:04:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 21 594
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry