Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Nc 5741/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-06 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:Sygn. akt VIII Nc 5471/18
                                                  ZARZĄDZENIE
Dnia 27 listopada 2019r.


Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowymw Zabrzu Wydział VIII Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Getin Noble BankS.A. w Warszawie
przeciwko Sylwii Bednarz
o zapłatę


zarządza:


1. ustanowić dla pozwanej Sylwii Bednarz, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Magdaleny Sosnowskiej;


2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnej pozwanej Sylwii Bednarz ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Załączniki:VIII Nc 5471.18

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2019-12-06 14:33:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 471/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-06 12:00:00

Sygn. Akt I C 471/19

Zabrze, dnia 5 grudnia 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I C 471/19 tutejszego Sądu ustanowiono adw. Zbigniewa Dziedzica, kuratorem dla reprezentowania nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Krystyny Dudy, ostatnio zamieszkałej w Zabrzu.  Kurator będzie reprezentował pozwaną w sprawie o zapłatę.

 

Załącznik: Pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2019-12-06 13:54:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 474/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-07 15:00:00

Zabrze, dnia 5 grudnia 2019 roku

 

 OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie I C 471/19 tutejszego Sądu ustanowiono adw. Zbigniewa Dziedzica, kuratorem dla reprezentowania nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Krystyny Dudy, ostatnio zamieszkałej w Zabrzu.  Kurator będzie reprezentował pozwaną w sprawie o zapłatę.

 

 

 

Pobierz załącznik.

Opublikowano dnia: 2019-12-06 13:50:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2558/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 grudnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu

przeciwko Henrykowi Teper

o zapłatę

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 14:45:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1709/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 29 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko: Radosław Nowak

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności;

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 14:33:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 763/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 13:00:00

 

ZARZĄDZENIE

                                                                                                             Dnia 02 grudnia 2019 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S. A. we Wrocławiu

przeciwko Arturowi Taraszkiewicz

o zapłatę

 

zarządza:

 1. ustanowić dla pozwanego Artura Taraszkiewicz, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Artura Moćko;
 2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania pozwanego Artura Taraszkiewicz ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

 

 

 

oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 14:06:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 6033/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 12:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:Sygn. akt VIII Nc 6033/18


                                                 POSTANOWIENIE
    Dnia 20 listopada 2019 r.


Referendarz sądowy Jakub Pięta w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
przeciwko Michałowi Kujawie (Kujawa)
o zapłatę

na skutek wniosku pełnomocnika powoda o ustanowienie kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego i podjęcie zawieszonego postępowania;

postanawia:


1, podjąć zawieszone postępowanie;
2, uchylić nakaz zapłaty z dnia 14 lutego 2019 r.;


3, ustanowić dla pozwanego Michała Kujawy, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Magdaleny Krowiak;


4, o ustanowieniu kuratora do zastępowania pozwanego Michała Kujawy, którego miejsce pobytu nie jest znane ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Załączniki:VIII Nc 6033-18

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2019-12-05 13:47:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5094/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 28 listopada 2019 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Joanny Karkoszka, Grzegorza Karkoszka

przeciwko Joachimowi Chwilkowskiemu

 

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 pkt 6 kpc

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 13:02:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2285/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 grudnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

przeciwko Teofil Bałasz

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie;

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 12:55:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4136/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Zabrze, 2 grudnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydział I Cywilny,

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2019 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Grzegorz Błażejewski

o zapłatę

 

postanawia

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 12:40:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2527/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-05 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 2 grudnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Arkadiuszowi Kwiatkowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 

 

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 12:09:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 241/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-06 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 29 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze

przy udziale Alberta Mrusek i Antoniny Mrusek (z d. Fuhs)

o zwrot przedmiotu z depozytu sądowego

 

postanawia:

 

zwrócić Gminie Miejskiej Zabrze kwotę 34.930,00 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i 00/100) wraz z odsetkami, z kwoty zaksięgowanej na koncie sum depozytowych pod pozycją 3782/503/09, złożonej do depozytu sądowego przez Gminę Miejską Zabrze w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w  Zabrzu z dnia  27 czerwca  2005  r., sygnatura akt VII Ns 2/05, której wydania nie zażądał żaden z wierzycieli.

 

Jednocześnie Sąd w załączeniu doręcza odpis wniosku (jako załącznik pobierz).

 

Oryginał do pobrania:  pobierz

Odpis wniosku: pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-05 11:17:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 270/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-06 09:00:00

 

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 270/18 toczy się sprawa z wniosku Cezarego Adamskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzy Pękalskim (Pękalski), synu Witolda i Florentyny, zmarłym 23 grudnia 2011 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

            W skład spadku po ww. wchodzi prawo do dziedziczenia spadku po Florentynie Kępskiej, w tym nieruchomości zabudowanej położonej w Sieraniu, gmina Świerzyno, o pow. 0,7122 ha.

Opublikowano dnia: 2019-12-05 10:02:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 22/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-06 07:00:00

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W oparciu o art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. zarządzeniem z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie z wniosku Towarzystwa Zarządzającego SKOK sp. z o.o. S.k.a. w Gdyni z udziałem Rafała Winkler, Elwiry Winkler, Mateusza Winkler, Karoliny Górzyńskiej, Mireli Górzyńskiej, Sandry Górzyńskiej, Piotra Górzyńskiego, Wioletty Mazur, Małgorzaty Zandarmow o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Marii Bojczuk prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 22/19 ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Małgorzaty Zandarmow kuratora procesowego w osobie adwokata Sebastiana Larysza.

Ogłasza się, że wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej uczestniczki lub osób uprawnionych do jej zastępowania.

Opublikowano dnia: 2019-12-05 08:37:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 558/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-06 10:00:00

                                                          

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                       Dnia 13 listopada 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 13 listopada 2019 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa PKP Intercity Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Pawłowi Cendrowskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-12-03 12:51:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 28 961
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry