Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Ns 54/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-28 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

Sygn. akt VIII Ns 54/19

 

POSTANOWIENIE

                                                                                       Dnia 27 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze - Dyrektora DPS Nr 2 w Zabrzu

z udziałem Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu, Andrzeja Strycharza, Lilianny Zajkowskiej

o likwidację niepodjętego depozytu

postanawia

umorzyć postępowanie, albowiem postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 roku zawieszono postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

Opublikowano dnia: 2020-10-28 14:50:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 471/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-28 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII C 471/20

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                    Dnia 26 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Sarze Sztuce (Sztuka)

o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

UZASADNIENIE

Pełnomocnik powoda został zobowiązany wezwaniem doręczonym w dniu 29 września 2020 roku do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania, albowiem przesyłki adresowane do pozwanej na adres wskazany w pozwie, jak i na adres z bazy PESEL-SAD powróciły do tutejszego Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”. Brak prawidłowego adresu pozwanej skutkuje tym, iż nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sąd na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-10-28 14:02:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 343/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-28 11:00:00

 W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII C 343/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                                        Dnia 26 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Michała Foryś, Dariusza Gawlik

przeciwko Ludwice Noglik, Reinholdowi Slappa, Adamowi Tyclik, Jackowi Kuś, Rafałowi Piłat, Krzysztofowi Augustyniak, Joannie Schfranietz, Zofii Tkaczyk, Ewie Słupkowskiej, Heldze Neumann, Gminie Miejskiej Zabrze, Anecie Tyclik, Urszuli Kuś

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie, albowiem pozwany Kazimierz Tkaczyk zmarł w dniu 15 września 2020 roku.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-10-28 12:52:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 600/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-28 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 600/20

 

POSTANOWIENIE

                                                                                        Dnia 26 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny

w składzie:

                        Przewodniczący: sędzia Ewa Grieger-Gorczyńska

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

przeciwko Dawidowi Kowalczykowi (Kowalczyk)

o zapłatę

postanawia:

na podstawie art. 1391 § 2 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-10-28 10:19:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 932/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-30 08:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                               Dnia 20 października 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Machorowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 20 października 2020 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Provident Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Benedyktowi Chwolka

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-28 09:31:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 127/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-30 08:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                    Dnia 21 października 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Medius Spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie

przeciwko Sebastianowi Słomnickiemu (Słomnicki)

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.),

albowiem powódka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, nie wykonała
w terminie zobowiązania nałożonego zarządzeniem z dnia 24 lipca 2020 roku, a które zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

 

 

 Oryginał dokumentu - pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-10-28 09:22:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 179/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-29 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 20 października 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej w Bielsku Białej   

przeciwko Damianowi Pytel

o eksmisję

 

 

postanawia

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-27 12:26:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2118/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-27 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Łukasz Szkodziński

o zapłatę

 

postanawia

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-27 10:22:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 205/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-27 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 15 października 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Gmina Miejska Zabrze

przeciwko: Kamila Gwóźdź

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.;

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-27 10:02:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 825/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-27 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Formant Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

przeciwko: Łukasz Radecki

o zapłatę

postanawia:

 

  1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.;
  2. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-27 09:51:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3426/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-27 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 13 października 2020 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko: Krzysztof Wojciechowski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-27 09:43:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3464/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-27 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 października 2020 roku

 

Referendarz sądowy Radosław Kminikowski w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mirosławowi Łukasikowi (Łukasik)

o zapłatę

 

postanawia :

 

zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 78,15 zł (siedemdziesiąt osiem złotych i 15/100) tytułem zwrotu poniesionego przez powoda kosztu związanego z doręczeniem pozwu wraz z nakazem zapłaty przez Komornika sądowego.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-27 09:12:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3480/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-26 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Łukaszowi Lipińskiemu

 

 

postanawia:

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-26 14:59:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3423/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-26 13:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Jerzemu Kwiatkowskiemu

 

 

postanawia:

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-26 14:55:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4302/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-26 13:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 12 październik 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Piotrowi Mielnickiemu

 

o zapłatę

 

postanawia

  1. Podjąć zawieszone postępowanie
  2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
  3. umorzyć postępowanie w sprawie

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-10-26 14:50:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 39 440
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry