Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I nc 1379/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   13 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EVEREST FINANSE SPÓŁA AKCYJNA w Poznaniu

przeciwko: Jarosław Momot

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-15 13:40:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 299/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   13 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokurę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Sabinie Piontek

 

 postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

 

Oryginał dokumentu-Poierz

 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-15 13:35:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1571/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   13 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa 7 Pożyczka Grupa Finansowa Sp. z o.o. Gorzów

przeciwko Leszek Puton

 

 postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-15 13:31:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1935/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 12:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                            Dnia 12 stycznia 2021r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Invest Incaso S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Piotr Heliosz

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 31 lipca 2019 r.;
  2. umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-15 13:23:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 362/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   11 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vectra S.A w Gdyni

przeciwko: Monice Baranieckiej

 

 

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-15 12:25:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 980/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   11 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa RK Recovery Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Aleksandra Ślusarczyk

  

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-15 12:19:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 791/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   11 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

przeciwko: Bartłomiej Mroczka

 postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc .

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-15 12:13:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4922/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 10:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 11 stycznia 2021

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021r

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A w Warszawie

przeciwko Grzegorzowi Kowalczyk

 

o zapłatę

 

postanawia

  1. podjąć zawieszone postępowanie
  2. uchylić nakaz zapłaty
  3. umorzyć postępowanie

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-15 12:04:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3600/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 stycznia 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 11 stycznia 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Kraków

przeciwko Wiktorii Król

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz 

 

Opublikowano dnia: 2021-01-15 11:52:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3425/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 8 stycznia 2021 r.

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko: Andrzej Nowakowski

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.;

 

 

Oryginał dukumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2021-01-15 11:45:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 585/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Expresspożyczki.pl Grupa Finansowa Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Chełmek

przeciwko: Kamil Paszek

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-15 11:38:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3728/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2021 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Annie Slawik

o zapłatę

 

 

p o s t a n a w i a:

 

umorzyć postępowanie na zasadzie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2021-01-15 11:32:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 52/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 08:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 08.01.2021r. publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Ns 52/20

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 8 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Śladkowski

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2021 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Janiny Grel

przy udziale Darii Wójcickiej, Marcina Wójcickiego

o stwierdzenie nabycia spadku po Zenonie Wójcickim

 postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 7 października 2020 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w terminie ustawowym
nie został zgłoszony skuteczny wniosek o podjęcie postępowania.

 

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-01-15 09:32:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1477/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-15 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 16 października 2020 roku

 

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Dworskiej 18A-18B z siedzibą w Zabrzu

przeciwko: Karolina Kwiek, Aleksander Kwiek

o zapłatę

 

postanawia :

  1. umorzyć postępowanie;
  2. zwrócić powodowi kwotę 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych i 00/100) tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu pomniejszonej o kwotę równą opłacie minimalnej z kwoty zaksięgowanej pod pozycją 500063027041;
  3. zasądzić od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 600,00 zł (sześćset i 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-15 08:48:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1147/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-02-17 10:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                          Dnia 5 stycznia 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

sędzia Bartosz Mainka   

 

 

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 stycznia 2021 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Kraków

przeciwko Brygidzie Rutkowskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.)

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2021-01-14 11:22:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 43 304
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry