Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 3759/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Danielowi Łukaszewskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 17 października 2018 roku;
 • zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 13:44:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 367/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 13:45:00

OGŁOSZENIE

 Dnia 01 sierpnia 2019 r.

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 367/18 toczy się sprawa z wniosku Damiana Steuera (Steuer) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału wynoszącego 1/24 części prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 12 o pow. 1147 m2 i znajdującej się Zabrzu przy ul. Leśnej 34, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o nr. GL1Z/00007411/6, stanowiącej własność Józefa Schwitalika (Schwitalik).
            Wzywa się, aby zainteresowani lub ich spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.

 

Orginał dokumentu Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 13:36:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4136/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Grzegorz Błażejewski

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek z dnia 13 maja 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 13:29:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4266/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 sierpnia 2019 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Kamil Kwieciński

o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 13:21:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4456/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 9 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Joanna Węglińska

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek z dnia 13 maja 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 13:14:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4914/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 13:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia 09 sierpnia 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Karinie Kozielskiej

o zapłatę

 

p o s t a n a w i a:

 

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 05 grudnia 2017 r.;
 2. umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 13:06:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1589/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Stanisławie Filipczyk (uprzednio Nowak)

o zapłatę

 

postanawia:

 

 • oddalić wniosek z dnia 20 czerwca 2018 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 15 maja 2018 roku;
 • zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 12:55:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1442/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-25 12:00:00

Sygn. I Nc 1442/18

 

POSTANOWIENIE

Dnia 17 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  17 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Debacom Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu

przeciwko Andrzejowi Kaczor

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 15 czerwca 2018r
 2. zawiesić postępowanie w sprawie

 

 

 oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 12:37:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4626/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Krystian Koschny

o zapłatę

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 12:15:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4650/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego

przeciwko Ewie Rhein

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 12:10:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4419/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Krzysztofowi Sokołowskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 8 października 2018 roku;
 • zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 12:03:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3762/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 02 sierpnia 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy – Zarządu Transportu Miejskiego

przeciwko Natalii Staszowskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 11:45:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4505/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Grzegorza Czebotara

przeciwko Alanowi Trzeba

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie,
 • oddalić wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 11:39:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4712/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 08 sierpnia 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Anna Bednarek-Ochojska

po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Skarbiec w upadłości w Piekarach Śląskich

przeciwko Sandrze Żmijan

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 11:01:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2709/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-20 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Berenika Maciążek

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminy Kraków

przeciwko Aleksandrze Koniecznej

o zapłatę

 

postanawia:

 • oddalić wniosek y dnia 25 maja 2018 r. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 2 sierpnia 2017 roku;

 

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Orginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-08-20 10:54:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 25 579
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry