Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Nc 5680/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 5680/18

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko  Danielowi Dziadek

o zapłatę 

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym z dnia 24 stycznia 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie           

            W dniu 24 stycznia 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem  z dnia 19 lipca 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:56:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 1366/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 1366/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko  Piotrowi Moskała, Katarzynie Wielowskiej

o zapłatę

 

postanawia:


umorzyć postępowanie wobec pozwanego Piotra Moskała.

 

Uzasadnienie

           

            Postanowieniem z dnia 20 września 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanego Piotra Moskała.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia
w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5
i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie
art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie w części.

 

 

 

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:43:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 5670/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 5670/18

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko  Andrzejowi Szmytowi

o zapłatę

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym  dnia 1 kwietnia 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie       

            W dniu 1 kwietnia 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 23 lipca 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:43:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 1278/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 1278/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko  Marioli Mandel

o zapłatę

 

postanawia:

 

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 9 kwietnia 2019r.
i umorzyć postępowanie.

 

Uzasadnienie

           

            W dniu 9 kwietnia 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia
w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5
i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie
art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:33:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 6047/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 6047/18

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  NOVA Mispra Capital Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie

przeciwko  Arkadiuszowi Firla

o zapłatę

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym z dnia 21 marca 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie       

            W dniu 21 marca 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 11 września 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:28:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 908/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 908/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Zabrze

przeciwko  Jackowi Kowalskiemu

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 21 marca 2019r.
i umorzyć postępowanie.

 

 

Uzasadnienie

           

            W dniu 21 marca 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem                       z dnia 11 września 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia
w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5
i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie
art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:22:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 5677/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 12:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 5677/18

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko  Bronisławowi Toborowi

o zapłatę

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym z dnia 24 stycznia 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie       

            W dniu 24 stycznia 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 19 lipca 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:14:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 579/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 579/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko  Irenie Giża

o zapłatę

 

postanawia:

 

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 26 marca 2019r.
i umorzyć postępowanie.

 

 

Uzasadnienie

           

            W dniu 26 marca 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem  z dnia 30 sierpnia 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia
w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5
i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie
art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:14:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 410/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 13:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

Sygn. akt VIII Nc 410/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Heimondo Sp. z o.o. w Warszawie

przeciwko  Weronice Kozłowskiej (Kozłowska)

o zapłatę

 

postanawia:

 

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 20 marca 2019r.
i umorzyć postępowanie.

 

 

Uzasadnienie

           

            W dniu 20 marca 2019 r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia
w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5
i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie
art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 14:05:16 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 4937/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 12:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 4937/18

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu

przeciwko  Benedyktowi Chwolka

o zapłatę

postanawia: 

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym z dnia 5 grudnia 2018r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

           

            W dniu 5 grudnia 2018r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 8 listopada 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 13:58:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 5608/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 12:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 5608/18

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa EQUES DEBITUM 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjny w Gdańsku

przeciwko  Grzegorzowi Krykantowi

o zapłatę

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym  dnia 16 stycznia 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie        

 

            W dniu 16 stycznia 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem  z dnia 9 sierpnia 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 13:38:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 1558/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 12:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 1558/19

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko  Grażynie Rożek

o zapłatę

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 28 maja 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie     

            W dniu 28 maja 2019 r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 13:20:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 1207/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 1207/19 

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Alektum Capital II AG w Zug

przeciwko  Iwonie Rogala

o zapłatę

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 6 maja 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie        

            W dniu 6 maja 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 13 września 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 13:07:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 290/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 290/19

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa  Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przeciwko  Radosławowi Klimowiczowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym z dnia 19 marca 2019r.
i umorzyć postępowanie.

 

 

Uzasadnienie

           

            W dniu 19 marca 2019r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem                       z dnia 16 września 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia
w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5
i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie
art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.

 


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 12:56:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 1269/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-26 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Nc 1269/19

POSTANOWIENIE 

Dnia 10 lutego 2020 r.

Referendarz sądowy Barbara Kula-Zych

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Wydziale VIII Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko  Danucie Wierzchowskiej

o zapłatę 

postanawia:

uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 8 kwietnia 2019r. i umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie    

            W dniu 8 kwietnia 2019 r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego, a następnie postanowieniem z dnia 13 września 2019r. zawiesił postępowanie w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., albowiem strona powodowa pomimo zobowiązania nie wskazała aktualnego miejsca pobytu strony pozwanej, wobec czego nie można skutecznie doręczyć odpisu nakazu zapłaty i tym samym sprawie nadać dalszego biegu.

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Stosownie do art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) – dalej zwaną ustawą - w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 7 listopada 2019 r., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177  § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 7 lutego 2020 r., dlatego na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzono postępowanie.


Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-02-26 12:48:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 31 688
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry