Strona główna / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

 • Administratorem Danych Osobowych rejestrowanych przez system monitoringu jest Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu, ul 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, tel. (32) 37-37 35 05 do 07, adres e-mail: administracja@zabrze.sr.gov.pl.
 • W Sądzie Rejonowym w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych,
  adres e-mail: iod@zabrze.sr.gov.pl.
 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz zarządzenie Prezesa Sądu o stosowaniu przepisów o ochronie osób i mienia.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Krzewiński
Dokument z dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 238
Opublikował: Łukasz Krzewiński
Publikacja dnia: 17.07.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry