Strona główna / Struktura organizacyjna / Zespoły Kuratorskie

Zespoły Kuratorskie

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.10.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych


Zgodnie z art. 1 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r., kuratorzy realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizującym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorowi powierzono istotną rolę w wykonywaniu orzeczeń Sądu i systemie zapobiegania przestępczości. Filozofia pracy kuratora opiera się na zasadach humanitarnych, wynikających z podstawowych norm i wartości życia oraz szacunku należnemu drugiemu człowiekowi.

      Siedziba:

Zabrze, ul. 3-go Maja 23

     Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz: 7:30 - 15:30
starszy sekretarz sądowy Małgorzata Szymczyk

     Kierownik Zespołu:
kurator specjalista
mgr Marzena Sitek tel. 032-37-35-792
dyżury - poniedziałek, wtorek, czwartek

     Telefony:
sekretariat: (32)37-35-791
fax: (32)37-35-790
e-mail: kuratorzykarni@zabrze.sr.gov.pl
 
 
     Dyżury kuratorów:
mgr Iwona Darmoń kurator specjalista
dyżury - wtorek, piątek, tel. 32 3735795

mgr inż. Irena Kaczmarczyk kurator specjalista
dyżury - wtorek, piątek tel. 32 3735794
 
mgr Aleksandra Golus starszy kurator zawodowy
dyżury - środa, piątek, tel. 32 3735793

mgr Roksana Wołkowska starszy kurator zawodowy
dyżury - wtorek, czwartek, tel. 32 3735796, pokój nr 15

mgr Karina Janik kurator zawodowy
dyżury - poniedziałek, czwartek, tel. 32 3735793, pokój nr 14
 
mgr Iwona Kowalska-Bokwa kurator zawodowy
dyżury - środa, piątek, tel. 32 3735794
 
mgr Ewa Binasik - Hapkiewicz kurator zawodowy
dyżury - poniedziałek, środa, tel. 32 3735 795, pokój 12.
 
 

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

        Zgodnie z art. 1 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r., kuratorzy realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizującym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

         Kuratorowi powierzono istotną rolę w wykonywaniu orzeczeń Sądu i systemie zapobiegania przestępczości. Filozofia pracy kuratora opiera się na zasadach humanitarnych, wynikających z podstawowych norm i wartości życia oraz szacunku należnemu drugiemu człowiekowi.


Siedziba:
Zabrze, ul. 3-go Maja 23

Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz: 7:30 - 15:30
Sekretarz Sądowy Aleksandra Pasek

Kierownik Zespołu:
kurator specjalista
mgr Joanna Procek tel. 32 3735822
dyżury - poniedziałek, środa, czwartek

Telefony:
sekretariat: 32 3735821
fax: 32 3735790
e-mail: kuratorzykarni3@zabrze.sr.gov.pl

Dyżury kuratorów:
mgr Małgorzata Śnit kurator specjalista
dyżury - wtorek, piatek, tel. 32 3735826

mgr Kornelia Piórkowska kurator specjalista
dyżury - poniedziałek, środa, tel. 32 3735824

mgr Danuta Pera  kurator specjalista
dyżury - poniedziałek, czwartek, tel. 32 3735823

mgr Ewa Baran-Dańda starszy kurator zawodowy
dyżury - środa, piątek tel. 32 3735823

mgr Grażyna Janicka kurator specjalista
dyżury - poniedziałek, środa, tel. 32 3735825

mgr Agnieszka Kukuła-Sałyga kurator specjalista
dyżury - wtorek, czwartek, tel. 32 3735824, pokók nr 17


 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kuratorzy sądowi rodzinni realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w sprawach opiekuńczych i nieletnich oraz o leczenie odwykowe.
Prowadzą również ośrodki kuratorskie , tj. sądowe świetlice wychowawcze:
- Ośrodek Kuratorski nr 1 z siedzibą w Zabrzu, ul. Kossaka 23
- Ośrodek Kuratorski nr 2 z siedzibą w Zabrzu, ul. Dorotki 3
- Ośrodek Kuratorski nr 3 z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 291

     Siedziba:
Zabrze, ul. 3 Maja 23

     Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz. 7:30 - 15.30
Sekretarz Sądowy - Anna Kruk.

Kierownik Zespołu:
kurator specjalista
mgr Małgorzata Gryczka
tel. 32 3735835
dyżury - poniedziałek, środa, czwartek

Telefony:
sekretariat: 32 3735834
e-mail: kuratorzyrodzinni@zabrze.sr.gov.pl
 
 
Dyżury kuratorów:
 
mgr Ewa Rohm kurator specjalista
- dyżury - poniedziałek, czwartek (tel. 323735837)

mgr Danuta Mirska kurator specjalista
- dyżury - środa, piątek (tel. 323735837)

mgr Krystyna Kubas kurator specjalista
- dyżury - środa, piątek (tel. 323735797)

mgr Edyta Fatyga kurator specjalista
- dyżury - poniedziałek, czwartek (tel. 323735836)

mgr Jolanta Kokot kurator specjalista
- dyżury - wtorek, czwartek (tel. 323735839)

mgr Małgorzata Kaczmarek kurator zawodowy
- dyżury - wtorek, piątek (tel. 323735836)

mgr Edyta Wodniok starszy kurator zawodowy
- dyżury - wtorek, czwartek (tel. 323735838)
 
 Wnioski z kontroli NIK za lata 2014 do 2017 (pobierz)

Mapa dojazdu

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 36 572
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 10.10.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry