Strona główna / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: Km 804/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-30 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 27.05.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-05-27 11:26:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 8278/15

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 21.06.2019 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-06-21 11:03:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9595/15

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 21.06.2019 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-06-21 11:04:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 37113/12 i inne

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 11:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.06.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-07-04 09:00:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 1032/16; KM 9412/15

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 21.06.2019 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-06-21 11:01:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: 1322/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-31 14:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 28.06.2019 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

Załączniki:

odpis obwieszczenia

Opublikowano dnia: 2019-07-04 09:24:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 95/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-07 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.06.2004 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6.08.2019 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 sala 223 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, przy ul. Skłodowskiej 53/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00045905/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 121 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 90 750,00 zł (trzy czwarte wartości oszacowania).

?

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (tj. 12 100,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-06-04 10:19:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 500/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-08-27 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Anna Maciuszek, Kancelaria Komornicza w Nysie. z dnia 15.05.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Obwieszczenie pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-05-22 14:16:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 391/16

Termin zakończenia publikacji: 2019-09-12 12:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 12.07.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-07-12 08:56:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 30.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 969
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 07.03.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry