Strona główna / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: km 5702/14 i inne

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-18 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Zbigniewa Rudlickiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 13.11.2019 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-11-13 09:26:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-18 11:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 28.10.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-10-29 11:57:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-18 11:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 28.10.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-10-29 11:53:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-18 11:45:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 28.10.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-10-29 12:00:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 14355/14

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 22.11.2019 dotyczącym pierwszej licytacji ruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-11-22 13:54:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 110/14

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-30 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Kazimierza Wróbla, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 05.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-12 14:18:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 2445/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-03 12:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Beaty Droździok, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 02.12.2019 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-06 14:00:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 3858/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-12 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 22.10.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Licytacja Udział lokal mieszkalnyZałączniki:

  • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2019-10-23 15:39:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 500/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-13 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Anna Maciuszek, Kancelaria Komornicza w Nysie. z dnia 15.10.2019 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

 

Opublikowano dnia: 2019-10-22 13:50:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 1077/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-08 17:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 12.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-12 18:30:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 3174/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-14 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 12.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-12 14:54:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 948/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-15 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.12.2003 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.02.2020 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 sala 210 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, przy ul. Morawskiego 16/3 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00057165/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72 766,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 54 574,50 zł (trzy czwarte wartości oszacowania).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (tj. 7 276,60 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-05 10:11:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 30.01.2019
Dokument oglądany razy: 8 852
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 07.03.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry