Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs: Adm.-110-5/19

Stanowisko: Asystent Sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.03.2019, 16:00 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego

Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu - (pobierz)

Załącznik nr 1 - pobierz

Skład komisji - (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Oświadczenia (pobierz)

Aneks do Załącznika nr 2 do Zarządzenia Adm.-110-5/19 dot. składu Komisji Konkursowej (pobierz)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (pobierz)

Opublikowano dnia: 07.03.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Wyniki konkursu - Pobierz







Do góry