Kuratorzy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.03.2009.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich

Kuratorzy sądowi rodzinni realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w sprawach opiekuńczych i nieletnich oraz o leczenie odwykowe.
Prowadzą również ośrodki kuratorskie , tj. sądowe świetlice wychowawcze:
- Ośrodek Kuratorski nr 1 z siedzibą w Zabrzu, ul. Kossaka 23
- Ośrodek Kuratorski nr 2 z siedzibą w Zabrzu, ul. Dorotki 3
- Ośrodek Kuratorski nr 3 z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 291


Siedziba tymczasowa:
Zabrze, ul. Wolności 362, wejście od strony ul. Pawliczka (w budynku "Koksoprojektu")

Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz: 7:30 - 15:30:
Anna Kruk
Sylwia Sikorska

Kierownik Zespołu:
kurator specjalista ds. rodzinnych i nieletnich
mgr Małgorzata Gryczka
tel. 032-376-20-26
dyżury w sądzie - poniedziałek, środa, czwartek

Telefony:
kuratorzy - 032-3762026 ; 032-3762027
sekretariat i fax - 032-3762025

Dyżury kuratorów:
mgr Ewa Bartosik -Pysz - dyżury w sądzie - poniedziałek, czwartek
mgr Danuta Mirska - dyżury w sądzie - środa, piątek
mgr Krystyna Kubas - dyżury w sądzie - środa, piątek
mgr Edyta Fatyga - dyżury w sądzie - wtorek, czwartek
mgr Jolanta Kokot - dyżury w sądzie - wtorek, czwartek
mgr Aleksandra Bełc - dyżury w sądzie - środa, piątek
mgr Małgorzata Kaczmarek - dyżury w sądzie - poniedziałek, środa
mgr Edyta Nowak-Wodniok - dyżury w sądzie - wtorek, czwartek

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych

Zgodnie z art. 1 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r., kuratorzy realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizującym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorowi powierzono istotną rolę w wykonywaniu orzeczeń Sądu i systemie zapobiegania przestępczości. Filozofia pracy kuratora opiera się na zasadach humanitarnych, wynikających z podstawowych norm i wartości życia oraz szacunku należnemu drugiemu człowiekowi.


Siedziba tymczasowa:
Zabrze, ul. Wolności 362, wejście od strony ul. Pawliczka (w budynku "Koksoprojektu")

Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz: 7:30 - 15:30:
Anna Reżko

Kierownik Zespołu:
kurator specjalista
mgr Małgorzata Śnit
tel. 032-376-20-45
dyżury w sądzie - poniedziałek, wtorek, czwartek

Telefony:
kuratorzy, sekretariat i fax  - 032-3762045 ; 032-3762046

Dyżury kuratorów:
mgr Iwona Darmoń - dyżury w sądzie - wtorek, piątek
mgr inż. Irena Kaczmarek - dyżury w sądzie - wtorek, piątek
mgr Marzena Sitek - dyżury w sądzie - poniedziałek, czwartek
mgr Kornelia Piórkowska - dyżury w sądzie - poniedziałek, środa
mgr Aleksandra Golus - dyżury w sądzie - środa, piątek
mgr Roksana Wołkowska - dyżury w sądzie - wtorek, czwartek 
mgr Danuta Pera - dyżury w sądzie - poniedziałek, czwartek
mgr Iwona Kowalska-Bokwa - dyżury w sądzie - środa, piątek
mgr Joanna Procek - dyżury w sądzie - poniedziałek, środa
mgr Marcin Nowak - dyżury w sądzie - wtorek, czwartek 
mgr Ewa Baran-Dańda - dyżury w sądzie - wtorek, czwartek
mgr Jarosław Wroński - dyżury w sądzie - wtorek, czwartek

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 1 383
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 11.03.2009
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry